Contact Us

Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc về công ty hay hồ sơ của bạn, xin điền thông tin vào mẫu đơn bên dưới và một trong những thành viên của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Note: Để quy trình hỗ trợ nhanh và hiệu quả hơn, chúng tôi khuyến khích bạn nên đăng ký tài khoản với địa chỉ email. Không yêu cầu thẻ tín dụng ngay, bạn chỉ thanh toán khi nào bạn kích hoạt hồ sơ.

Thanh toán giao dịch: Hiện tại nền tảng chỉ chấp nhận các thẻ Debit và Credit card của các ngân hàng tại Mỹ.


By clicking the button below, you are agreeing to our Privacy Policy.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.